Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie   BIP Pajęczno
Informacje kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. 1 Maja 65
tel. 34 311-28-82 , 311-28-42
fax 34 311-12-92
e-mail: praca@pup.pajeczno.pl  lope@praca.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


PO WER
RPO
Dla bezrobotnych
Kto to jest bezrobotny/poszukujący pracy

Jak się zarejestrować ?

Okresy pobierania zasiłku

Prawa bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Prawo do zasiłku

Środki na podjęcie działalności

Szkolenia

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Stypendia na kontynuowanie nauki

Bon stażowy

Bon szkoleniowy

Bon na zasiedlenie


Dla pracodawców
Zgłoszenie ofert pracy

Roboty publiczne

Staż

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia

Prace społecznie użyteczne

Cudzoziemcy

Prace interwencyjne

EURES

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
 
KOMUNIKATY !
KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PAJĘCZNIE
NA 2017 ROK


ZASADY ORGANIZOWANIA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA 2017 ROK finansowanych z Funduszu Pracy w ramach tzw. środków algorytmowych

PIT 11 !
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie prosi osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z tytułu bezrobocia w roku 2016 o zgłoszenie się do siedziby urzędu, celem odbioru informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11.
Odbiór PIT 11 - do dnia 17.02.2017r.
10.01.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65, sekretariat pok. 209 od dnia 16.01.2017r. do wyczerpania środków.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
28.10.2016
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza rekrutację uczestników do projektu "Sukces we własnej firmie".

Plakat SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE

Ogłoszenie o rekrutacji
10.10.2016
Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Termin: 21,28 październiaka 2016 w godz. 11.30 - 14.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ul. Kościuszki 76

Kontakt: 44 633 05 13

Plakat
29.09.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych ze środków Fundusz Pracy.

Kwota dotacji - do 20 000,00 złotych.

Ilość miejsc - 7.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą udzielane osobom bezrobotnym, które zamierzają otworzyć działalność na terenie Powiatu Pajęczańskiego.

Wnioski wraz ze wzorami załączników oraz Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
19.09.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie skierowane jest dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Kwota refundacji - do 20 000,00 złotych.

- Wnioski wraz ze wzorami załączników
- Regulamin dokonywania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
- Kryteria oceny wniosków o dokonanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole, producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
11.07.2016
W dniu 10.08.2016 w Urzędzie Pracy w Pajęcznie w pokoju 107 o godzinie 9:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą za granicą oferowaną przez agencję pracy "Contrain". Praca odbywać się będzie na terenie Holandii, Niemiec oraz Belgii. Osoby zainteresowane proszone są o wpisanie się na listę chętnych w pokoju 108. Więcej informacji na stronie: www.contrain.pl
27.06.2016
Jesli masz pomysł na własny biznes i szukasz dofinansowania to weź udział w projekcie Biznes jest kobietą!

Szczegóły
23.05.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór osób do pracy w zakładzie pracy, który będzie funkcjonować w strefie ekonomicznej w gminie Rząśnia.

Poszukiwani są pracownicy do firmy produkcyjnej, przemysł lekki, branża odzieżowa, dziewiarstwo i szwalnia dzianin.

Szczegóły
09.05.2016
W dniach 30 - 31 maja 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne seminarium: "Finansowanie działalności gospodarczej". Spotkanie informacyjne ma na celu zapoznanie uczestników z dostępnymi w danym momencie możliwościami korzystania ze wsparcia finansowego na złożenie działalności gospodarczej oraz formalnymi aspektami ubiegania się o takie wsparcie.
Seminarium odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi mieszczącej się przy ulicy Wólczańskiej 49.

Szczegóły seminarium
09.02.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 105.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.

Do pobrania:

Oświadczenie wnioskodawcy
08.02.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla pracodawców i przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej.

Szczegółowe warunki oraz Wnioski wraz z załącznikami można pobrać elektronicznie lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie w pokoju nr 207.
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie sekretariat pokój nr 209.
Szczegółowe warunki i druki do pobrania ...
E-rejestracja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że od dnia 27 maja 2013 roku można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy, również w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej www.praca.gov.pl
W celu dokonania rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się poniżej i postępować według pojawiających sie wskazówek.

E-REJESTRACJA
Informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie informuje, że dnia 29 października 2012 roku uruchomiony został system kolejkowy do obsługi osób bezrobotnych.
Celem niniejszego systemu jest usprawnienie obsługi klientów urzędu.
Przy rejestracji wprowadzone jest ograniczenie do 40 numerków dziennie.

Numerki można pobrać w godzinach 7.30 - 14.00.
Instrukcja obsługi systemu kolejkowego
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
zobacz plakat ...
PORADNICTWO ZAWODOWE (więcej ...)
W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY ?
1. Udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz mozliwościach szkolenia i kształcenia. (więcej ...) 2. Udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.
3. Zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. (więcej ...)
4. Pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. (więcej ...)
5. Pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. (więcej ...)
6. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia. (więcej ...)
Czytaj więcej ...
Projekty 2015

PO WER   RPO
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: